Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w SOSW w Strzyżowie