W Wiśniowej rozstrzygnięto konkurs na Pisankę Wielkanocną