Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Strzyżowie zaprasza