Program słowno-muzyczny z okazji Dnia Kobiet w Czudcu