Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzyżowie zaprasza