Obchody 230 rocznicy Konstytucji 3 Maja w Niebylcu