Montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Niebylcu