Znane Postacie w Śnieżnej Oprawie

6 lutego 2016r. o godzinie 11.00 Wójt Gminy Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Sołectwo Głobikowa oraz Zespół Szkół w Głobikowej organizuje przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – Rozdzielnia wiatrów w Głobikowej, po raz IX imprezę plenerową pod nazwą „Znane postacie w śnieżnej oprawie”.Celem imprezy jest poznanie osób pełniących ważne funkcje społeczne w naszym regionie. Rozwijanie u młodych ludzi wrażliwości estetycznej oraz poczucia przynależności do społeczności lokalnej. W imprezie wezmą udział przedstawiciele Zespołów Szkół z terenu Gminy Dębica oraz reprezentacje poszczególnych Instytucji z terenu Powiatu i Gminy.W ramach wydarzenia przeprowadzony zostanie konkurs polegający na wykonaniu śnieżnej rzeźby znanej postaci wskazanej przez organizatorów. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych konkurs odbędzie się w Zespole Szkół w Głobikowej, a prace zostaną wykonane metodą wskazaną przez organizatorów.Serdecznie zapraszamy !