Świadczenie Mama cztery plus wypłacane jest już od dwóch lat

Świadczenie „Mama 4+” wypłacane jest już od dwóch lat.1 marca 2019 r. wszedł w życie program „Mama 4+”, zwany inaczej rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Celem tego świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które nie mogły podjąć zatrudnienia lub z niego zrezygnowały, ponieważ poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci. Na Podkarpaciu pobiera je prawie 4 tys. osób. Jasielski oddział ZUS wypłaca 1,3 tys. świadczeń, a rzeszowski niemalże 2700. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane matce, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci. O wypłatę świadczenia może ubiegać się również ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Osoba ubiegająca się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające musi udowodnić, że nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.–„Maksymalna kwota wypłaty świadczenia to wysokość najniższej emerytury, która od 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł brutto. RSU nie ma stałej kwoty, a to oznaczaże jeśli emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury, to świadczenie stanowi dopłatę do wysokości najniższej emerytury” – mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.