Mistrzostwa Mażoretek, Cheerleaderek i Tamburmajorek Polski Południowo - Wschodniej

Mistrzostwa  Mażoretek, Cheerleaderek i Tamburmajorek Polski Południowo - Wschodniej  1 maja br. w Pustkowie - Osiedlu po raz czwarty odbyły się Otwarte Mistrzostwa Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polski Południowo- Wschodniej (woj. lubelskie, małopolskie i podkarpackie) pod patronatem honorowym Wójta Gminy Dębica Pana Stanisława Rokosza .Organizatorami mistrzostw byli: Prezes Stowarzyszenia Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich  Stanisław Rewieński, Prezes Stowarzyszenia "Orkiestra Dęta - Gmina Dębica" Jerzy Brotoń oraz Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Marcin Ciszek.Mistrzostwa uświetnił wspaniały koncert promenadowy Orkiestry Dętej - Gmina Dębica pod batutą dyrygenta Łukasza Chorążaka.Wysokie noty otrzymały zespoły z Ziemi Dębickiej. Zespół reprezentacyjny mażoretek "Inspirado" działający przy Stowarzyszeniu "Orkiestra Dęta - Gmina Dębica" prowadzony przez choreografa Aleksandrę Boro i asystenta Zuzannę Cielak otrzymały w kategoriach: baton-scena I miejsce, baton - defilada II miejsce i baton - mini formacja - II miejsce. Również wysokimi miejscami może pochwalić się Zespół "IMAGE DANCE" działający przy dwóch podmiotach, tj. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica i Stowarzyszeniu "Orkiestra Dęta - Gmina Dębica" pod kierownictwem choreografa Jagody Rak, ponieważ w kategorii show zajął I miejsce , a przygotowane przez nią solistki w kategoriach: solo - baton  Zuzanna Cielak zajęła II miejsce, a w duecie - baton Anna Cierczek   i Gabriela Cielak - I miejsce. Gratulujemy naszym przedstawicielom.