Debata nad raportem o stanie miasta

10 czerwca 2021 r. Debata nad raportem o stanie miasta za 2020 rok 21 czerwca, na sesji Rady Miejskiej Jasła, odbędzie się debata nad raportem o stanie miasta za 2020 rok. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej Jasła oraz budżetu obywatelskiego. Dokument, zgodnie z wymaganiami, został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Raport o stanie Miasta Jasła – link: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2021-r/zarzadzenie-nr-v-54-2021-z-31-maja-2021-r.html  - W debacie nad raportem, głos mogą zabierać mieszkańcy Jasła. Wówczas mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób - informuje Henryk Rak, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła.  Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiony raport o stanie miasta. Urząd Miasta w Jaśle