2024-04-22 16:28:01

Jasło | Z urzędu miasta Jasła

Włącz się w proces rewitalizacji - weź udział w konsultacjach społecznych

Rozpoczynamy zbieranie uwag w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jasła. Konsultacje prowadzone są w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2024- 2030 i będą trwać do 27 maja. Każdy może zgłosić swoje uwagi w dogodny dla niego
sposób - elektronicznie bądź papierowo. Zapraszamy również na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 14 maja.
Jak wziąć udział w konsultacjach? Skorzystaj z różnych form!
- zbieranie uwag:
- elektronicznie za pośrednictwem Systemu do Komunikacji z Mieszkańcami Miasta Jasła, pod adresem: https://konsultacje.um.jaslo.pl/konsultacje/ankieta/formularz-konsultacyjny-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-jasla-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-miasta-jasla,WGPK
- papierowo – uwagi przesyłamy na formularzu, który jest dostępny elektronicznie oraz w budynku głównym UMJ (informacja). Formularz można przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło lub dostarczyć osobiście do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, w godzinach pracy urzędu.
- spotkanie otwarte - 14 maja, o godz. 15 w Generatorze Nauki GEN. Konsultacje poprowadzą eksperci ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
- ankieta (6 ankiet dla różnych podobszarów) za pośrednictwem Systemu do Komunikacji z Mieszkańcami Miasta Jasła: https://konsultacje.um.jaslo.pl/konsultacje.
Wszystkie dokumenty, formularze i druki dostępne są na miejskiej stronie internetowej pod adresem:
https://um.jaslo.pl/pl/wlacz-sie-do-rewitalizacji-rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne/
Formularz i ankiety należy wypełnić do 27 maja br. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.
Urząd Miasta w Jaśle


nowsza
starsza

Więcej z Jasła

Więcej z działu Z urzędu miasta Jasła


2024-05-23 12:49:04

Nowi dyrektorzy w jasielskich szkołach miejskich

Nowi dyrektorzy w jasielskich szkołach miejskich

Jolanta Myśliwiec i Grzegorz Kowalski zostali powołani dzisiaj na dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Akty powierzenia tej funkcji otrzymali z rąk Adama Kostrząba, burmistrza Jasła. Kandydaci na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Miejskich ...

2024-05-23 12:45:11

Modernizacja krytej pływalni w Jaśle

Modernizacja krytej pływalni w Jaśle

Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na modernizację krytej pływalni. W przypadku pozyskania dofinansowania zadanie to realizowane będzie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programy Sportowa Polska. Projekt obejmuje modernizację wieży ...

2024-05-22 17:30:06

Zgłoś swój projekt! Rusza Jasielski Budżet Obywatelski

Zgłoś swój projekt! Rusza Jasielski Budżet Obywatelski

Rozpoczęliśmy przyjmowanie propozycji projektów do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego (JBO) na 2025 rok. Na propozycje naszych mieszkańców czekamy do końca czerwca. Bardzo gorąco zachęcam do zgłaszania swoich projektów. To jest właściwy moment do przedstawienia swojego pomysłu ...

Twórczość czytelników: Fotografia
2024-05-22 17:25:45

Włącz się do rewitalizacji - Do końca konsultacji zostało 5 dni

Włącz się do rewitalizacji - Do końca konsultacji zostało 5 dni

Włącz się do rewitalizacji! Do końca konsultacji zostało 5 dni Jeszcze tylko do 27 maja trwają konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Jasła. Uwagi można zgłaszać w dogodny dla siebie ...

Twórczość czytelników: Poezja
2024-05-20 14:34:18

Biuletyn sesyjny z II sesji RMJ - 20 maja

Biuletyn sesyjny z II sesji RMJ - 20 maja

Zakończyła się II sesja Rady Miejskiej Jasła. Skład rady został uzupełniony – ślubowanie złożył Zenon Gondek. Wybrano także wiceprzewodniczących rady, a także składy poszczególnych sześciu komisji. Zenon Gondek radnym RMJ Zenon Gondek złożył ślubowanie i oficjalnie został ...