Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie zaprasza na kierunki technik ekonomista i technik rachunkowości