Zasady funkcjonowania jasielskiego MOPS-u w czasie pandemii koronawirusa