Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański dziękuje za udzielone poparcie