Wójt Gminy Wiśniowa Marcin Kut dziękuje za udzielone poparcie