Wieczór wspomnień o Adamie Klusce w pierwszą rocznicę śmierci