W powiecie jasielskim podpisano umowy na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych