W Zawadce Osieckiej podpisano umowę na przebudowę dróg powiatowych