W Wielopolu Skrzyńskim uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych