W Markuszowej uczcili pamięć Kazimierza Przystasia