W Kołaczycach odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznych