W Jazowej upamiętniono żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej