W Czudcu zagościł Zespół Folklorystyczny "Ojczyzna " z Baltimore z USA