VIII Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych "Rytm - Muzyka - Taniec"