V dyktando regionalne " Jasielszczyzna zna polszczyznę "