Uroczyste oddanie do użytku stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Gliniku