Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim