Starosta wraz z uczniami ZSB w Jaśle wizytują budowany most