Rozmowa z Małgorzatą Salacha Burmistrzem Miasta i Gminy Kołaczyce