Rozmowa z Januszem Pacherem Dyrektorem PUP w Jaśle