Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-Maja w Wiśniowej