Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie
Po czterech latach przygotowań w dniu 16 listopada 2011 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podpisał umowę z firmą REMBUD ze Strzyżowa na budowę Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii wraz z dostawą maszyn i urządzeń. Jej efektem będzie powstanie nowoczesnej placówki badawczo - edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego m.in. młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na potrzeby przemysłu wysokich technologii. Prace wykonywane będą jako realizacja projektu kluczowego dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Koszt, największego jak do tej pory wartościowo projektu samorządu powiatowego, zamknie się w kwocie 12 mln zł, a termin zakończenie jego realizacji przewidziany jest w lipcu 2013 r.