Podsumowanie ferii zimowych w Wielopolu Skrzyńskim