Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "O Kwiat Tulipanowca" w Czudcu