Pierwszy Festiwal Piosenki Maryjnej i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych w Strzyżowie