Pastorałki w wykonaniu Jerzego Gronkiewicza z przyjaciółmi