Otwarcie wystawy prof. Leszka Mądzika w Wielopolu Skrzyńskim