Otwarcie Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii w jasielskim szpitalu.
Otwarcie Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii w jasielskim szpitalu Oddziały Ginekologiczno-Położniczy oraz Neonatologii zostały przebudowane oraz doposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m. in. w inkubatory, respiratory, komputerowy system nadzoru kardiotokograficznego, salę operacyjną do wykonywania cesarskich cięć a także w stanowiska do rodzenia. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii” Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.