OSP w Kalembinie wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo - gaśniczy