O inwestycjach i planach na przyszłość - Wójt Zbigniew Korab