Nowy Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowej Górnej