Naukobus ruszył na Podkarpacie. Na początek odwiedził Czudec