Mirosław Wośko Komendantem Powiatowym Policji w Strzyżowie