Międzynarodowy zjazd przedstawicieli firm
Międzynarodowy zjazd przedstawicieli firm Firma „Bildungsagentur” z Düsseldorfu zajmuje się m. in. pośrednictwem handlowym między krajami Europy Zachodniej i Wschodniej. Wychodzi również naprzeciw dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych i ich uczniom, proponując praktyki zawodowe, które odbywałyby się w Niemczech przez cztery miesiące. Firma ta gościła w Jaśle po raz czwarty. Specjalizuje się w doradztwie dla firm, które chcą nawiązać współpracę z sieciami firm niemieckich oraz proponuje szkolenia dla młodzieży. Zdaniem Korneli Golombek, najważniejsze jest aby partnerstwo firm miało efekt długotrwały oraz zachowane było wzajemne zaufanie między nimi. - „Chcielibyśmy w sposób innowacyjny przystępować do wiązania biznesu międzynarodowego".