Koncert dedykowany św. Janowi Pawłowi II w Niebylcu