Jubileusz 50-lecia pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie