Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego w Strzyżowie