Jan Muzyka - sportowiec, społecznik, samorządowiec