JASŁO - moje miasto mój dom

Prosimy o wypełnienie ankiet
https://um.jaslo.pl/pl/wlacz-sie-w-prace-nad-rozwojem-jasla-wypelnij-krotkie-ankiety/